Thứ Bảy, ngày 4 tháng 2 năm 2023
Số - ký hiệu: 07/2022/TT-BT Ngày ban hành: 01/11/2022
Thể loại văn bản: Thông tư Cơ quan ban hành: Bộ Tư pháp
Lĩnh vực: Tổ chức bộ máy - Công chức, viên chức
Trích yếu: quy định tiêu chí phân loại, điều kiện thành lập, sáp nhập, hợp nhất, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành, lĩnh vực tư pháp.
File văn bản: Xem trực tuyến
File văn bản: