Thứ Bảy, ngày 4 tháng 2 năm 2023
Số - ký hiệu: 223/KH-UBND Ngày ban hành: 07/12/2022
Thể loại văn bản: Kế hoạch Cơ quan ban hành: UBND tỉnh Tuyên Quang
Lĩnh vực: Văn hóa - TDTT - Du lịch - Báo chí - Xuất bản
Trích yếu: KẾ HOẠCH Thực hiện Chương trình phát triển du lịch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, giai đoạn 2021-2025
File văn bản: Xem trực tuyến
File văn bản: