Thứ Bảy, ngày 4 tháng 2 năm 2023
Lĩnh vực  
Cơ quan BH  
Trích yếu  
Năm BH  
Thể loại  
Nhóm VB  

STTSố-KHThể loạiTrích yếuNgày BH
1 154/BC-CAT-QLHC Quyết định Báo cáo kết quả triển khai thực hiện đợt cao điểm "90 ngày, đêm" triển khai các giải pháp bảo đảm hoàn thành các chỉ tiêu phục vụ triển khai quy định của luật cư trú 08/01/2023
2 1140/QĐ-BTP Quyết định Ban hành Kế hoạch tổng kết thực hiện Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017-2021 04/01/2023
3 239/KH-UBND Kế hoạch Kế hoạch Triển khai thực hiện Quyết định số 1046/QĐ-TTg ngày 06/9/2022 của Thủ tướng Chính phủ về triển khai thực hiện Kết luận số 28-KL/TW ngày 21/2/2022 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; Kết luận số 40-KL/TW ngày 18/7/2022 của Bộ Chính trị về nâng cao hiệu quả công tác quản lý biên chế của hệ hống chính trị giai đoạn 2022-2026; Quy định số 70-QĐ/TW ngày 18/7/2022 của Bộ Chính trị về quản lý biên chế của hệ thống chính trị 31/12/2022
4 5534/UBND-THCBKS Công văn Về việc triển khai thực hiện Nghị định số 104/2022/NĐ-CP 30/12/2022
5 12/2022/TT-BNV Thông tư Hướng dẫn về vị trí việc làm công chức lãnh đạo, quản lý; nghiệp vụ chuyên môn dùng chung; hỗ trợ, phục vụ trong cơ quan, tổ chức hành chính và vị trí việc làm chức danh nghề nghiệp chuyên môn dùng chung; hỗ trợ, phục vụ trong đon vị sự nghiệp công lập 30/12/2022
6 698/QĐ-UBND Quyết định Quyết định ban hành Đề án Đổi mới tổ chức Lễ hội Thành Tuyên, giai đoạn 2023 - 2025 27/12/2022
7 128/TB-UBND Thông báo Thông báo kết luận Hội nghị gặp gỡ giữa lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh với các Hợp tác xã năm 2022 20/12/2022
8 12-QĐ/TU Quy định Quy định về luân chuyển cán bộ 12/12/2022
9 384/BC-STP Báo cáo Báo cáo kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2022 10/12/2022
10 65/KH-STP Kế hoạch Kế hoạch tuyên truyền pháp luật lưu động gắn với thi tìm hiểu pháp luật tại xã Năng Khả và xã Sơn Phú, huyện Na Hang 09/12/2022
11 224/KH-UBND Kế hoạch KẾ HOẠCH Đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2022-2025 07/12/2022
12 223/KH-UBND Kế hoạch KẾ HOẠCH Thực hiện Chương trình phát triển du lịch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, giai đoạn 2021-2025 07/12/2022
13 655/QĐ-UBND Quyết định QUYẾT ĐỊNH Ban hành Bảng giá nước sạch của Công ty cổ phần Cấp thoát nước Tuyên Quang 30/11/2022
14 4877/UBND-NC Công văn Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2022 và phát động thi đua năm 2023 23/11/2022
15 637/QĐ-UBND Quyết định Về việc phê duyệt giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đấttại một số khu vực trên địa bàn huyện Sơn Dương năm 2022 22/11/2022
16 1714/QĐ-UBND Quyết định Quyết định kiện toàn Ban Chỉ đạo tuyên truyền, vận động thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo tỉnh Tuyên Quang 22/11/2022
17 10/BCĐ Công văn phối hợp thực hiện đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự, bảo vệ tết Nguyên đán Quý Mão 2023 22/11/2022
18 4847/UBND-NC Quyết định V/v khắc phục tồn tại, hạn chế sau kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2022 22/11/2022
19 4823/UBND-NC Công văn Về việc kiểm tra văn bản QPPL có liên quan đến lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo 19/11/2022
20 66-HD/BTGTU Hướng dẫn Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Võ Văn Kiệt (23/11/1922 - 23/11/2022) 18/11/2022
12345