Thứ Bảy, ngày 4 tháng 2 năm 2023
Số - ký hiệu: 12-QĐ/TU Ngày ban hành: 12/12/2022
Thể loại văn bản: Quy định Cơ quan ban hành: Tỉnh ủy Tuyên Quang
Lĩnh vực: Tổ chức bộ máy - Công chức, viên chức
Trích yếu: Quy định về luân chuyển cán bộ
File văn bản: Xem trực tuyến
File văn bản: