Thứ Bảy, ngày 4 tháng 2 năm 2023
Số - ký hiệu: 12/2022/TT-BNV Ngày ban hành: 30/12/2022
Thể loại văn bản: Thông tư Cơ quan ban hành: Bộ Nội vụ
Lĩnh vực: Tổ chức bộ máy - Công chức, viên chức
Trích yếu: Hướng dẫn về vị trí việc làm công chức lãnh đạo, quản lý; nghiệp vụ chuyên môn dùng chung; hỗ trợ, phục vụ trong cơ quan, tổ chức hành chính và vị trí việc làm chức danh nghề nghiệp chuyên môn dùng chung; hỗ trợ, phục vụ trong đon vị sự nghiệp công lập
File văn bản: Xem trực tuyến
File văn bản: Tải về