Thứ Ba, ngày 5 tháng 3 năm 2024
Số - ký hiệu: 28/QĐ-BTP Ngày ban hành: 10/01/2023
Thể loại văn bản: Quyết định Cơ quan ban hành: Bộ Tư pháp
Lĩnh vực: Trợ giúp pháp lý
Trích yếu: Về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý đối với người khuyết tật, người khuyết tật có khó khăn về tài chính năm 2023
File văn bản: Xem trực tuyến
File văn bản: