Thứ Năm, ngày 28 tháng 9 năm 2023
 • Thông báo bán đấu giá số 156/TB-TTDVĐGTS

  Cập nhật: Thứ 6, 09/12/2022  15:54 - Lượt xem: 156

  Tài sản bán đấu giá: quyền sử dụng đất có thu tiền sử dụng đất trên địa bàn huyện Yên Sơn đợt 3, năm 2022

 • Thông báo bán đấu giá số 155/TB-TTDVĐGTS

  Cập nhật: Thứ 6, 09/12/2022  15:50 - Lượt xem: 139

  Tài sản bán đấu giá: quyền sử dụng đất trên địa bàn thành phố Tuyên Quang đợt 3 năm 2022

 • Thông báo bán đấu giá số 157/TB-TTDVĐGTS

  Cập nhật: Thứ 6, 09/12/2022  15:00 - Lượt xem: 147

  Tài sản đấu giá: quyền sử dụng đất trên địa bàn huyện Chiêm Hóa đợt 3 năm 2022 tổ chức ngày 30/12/2022

 • Tổng số: 3 | Trang: 1 trên tổng số 1 trang