Thứ Năm, ngày 28 tháng 9 năm 2023
Số - ký hiệu: 29/KH-UBND Ngày ban hành: 20/02/2023
Thể loại văn bản: Kế hoạch Cơ quan ban hành: UBND tỉnh Tuyên Quang
Lĩnh vực: Nông nghiệp - Nông thôn - Phòng, chống thiên tai
Trích yếu: Kế hoạch nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện tiêu chí an ninh, trật tự trong xây dựng nông thôn mới tỉnh Tuyên Quang, đến năm 2025
File văn bản: Xem trực tuyến
File văn bản: