Thứ Năm, ngày 25 tháng 4 năm 2024
Số - ký hiệu: 34/KH-UBND Ngày ban hành: 07/02/2024
Thể loại văn bản: Kế hoạch Cơ quan ban hành: UBND tỉnh Tuyên Quang
Lĩnh vực: Chương trình mục tiêu quốc gia
Trích yếu: Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2024 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
File văn bản: Xem trực tuyến
File văn bản: Tải về