Thứ Hai, ngày 17 tháng 6 năm 2024
Số - ký hiệu: 344/QĐ-UBND Ngày ban hành: 06/04/2024
Thể loại văn bản: Quyết định Cơ quan ban hành: UBND tỉnh Tuyên Quang
Lĩnh vực: Cải cách hành chính, Kiểm soát TTHC, Dịch vụ công trực tuyến
Trích yếu: Công bố quy trình liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tuyên Quang
File văn bản: Xem trực tuyến
File văn bản:

STTSố-KHThể loạiTrích yếuNgày BH
1 1254/UBND-CVUBND Công văn Hướng dẫn thực hiện rà soát và tái cấu trúc quy trình TTHC 01/04/2024
2 6225/UBND-NC Công văn Về việc khắc phục tồn tại, hạn chế sau kiểm tra công tác CCHC năm 2023 11/12/2023
3 6081/UBND-THCBKS Công văn Về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chương trình cắt giảm, đơn giản hoá quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh giai đoạn 2020-2025 04/12/2023
4 1253/QĐ-UBND Quyết định Về việc phê duyệt Danh sách 55 nhân sự của 20 cơ quan, đơn vị được cử đến làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Tuyên Quang từ ngày 01/11/2023 đến 31/10/2024 31/10/2023
5 4078/UBND-THCBKS Công văn Về việc triển khai dịch vụ chứng thực bản sao điện tử từ bản chính trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC cấp tỉnh 25/08/2023
6 1732/UBND-THCBKS Công văn Về việc trình công bố, công khai TTHC bãi bỏ yêu cầu nộp, xuất trình sổ hộ khẩu giấy, sổ tạm trú giấy, xác nhận tại nơi cư trú 27/04/2023
7 1733/UBND-THCBKS Công văn Về việc sử dụng thông tin, giấy tờ tích hợp trên ứng dụng VNeID 27/04/2023
8 398/SNV-CCHCVTLT Công văn Về việc hướng dẫn chấm điểm xác định Chỉ số CCHC của các cơ quan chuyên môn, cơ quan quản lý nhà nước thuộc UBND tỉnh; UBND huyện, thành phố 25/04/2023
9 365/QĐ-UBND Quyết định Về việc công bố danh mục dịch vụ công trực tuyến toàn trình, dịch vụ công trực tuyến một phần cung cấp trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Tuyên Quang năm 2023 20/04/2023
10 528/QĐ-BTP Quyết định Về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hộ tịch thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tư pháp 10/04/2023
11 10/TTHCC-HCTH Công văn Về thông báo việc triển khai ứng dụng Zalo trong giải quyết TTHC tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh 22/02/2023
12 5611/UBND-THCBKS Công văn Về việc báo cáo Danh mục DVCTT toàn trình, DVCTT một phầnnăm 2022 31/12/2022
13 5534/UBND-THCBKS Công văn Về việc triển khai thực hiện Nghị định số 104/2022/NĐ-CP 30/12/2022
14 4847/UBND-NC Quyết định V/v khắc phục tồn tại, hạn chế sau kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2022 22/11/2022
15 3901/UBND-THCBKS Công văn Về việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia 26/09/2022
16 367/QĐ-UBND Quyết định Công bố chỉ số cải cách hành chính năm 2021 của các cơ quan chuyên môn, cơ quan quản lý nhà nước thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; Ủy ban nhân dân huyện, thành phố 16/06/2022
17 189/QĐ-UBND Quyết định Ban hành Bộ tiêu chí chấm điểm xác định Chỉ số cải cách hành chính của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang 15/04/2022
18 38/KH-UBND Kế hoạch Truyền thông về công tác kiểm soát thủ tục hành chính, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử năm 2022 28/02/2022