Thứ Hai, ngày 17 tháng 6 năm 2024
Số - ký hiệu: 664/STP-XDKTTHPL&PBGDPL Ngày ban hành: 20/05/2024
Thể loại văn bản: Công văn Cơ quan ban hành: Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang
Lĩnh vực: Tủ sách pháp luật
Trích yếu: Về việc tổng kết 05 năm thực hiện Quyết định số 14/2019/QĐ-TTg ngày 13/3/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc xây dựng, quản lý, khai thác tủ sách pháp luật
File văn bản: Xem trực tuyến
File văn bản: