Thứ Bảy, ngày 21 tháng 5 năm 2022
Số - ký hiệu: 62/KH-UBND Ngày ban hành: 19/04/2022
Thể loại văn bản: Kế hoạch Cơ quan ban hành: UBND tỉnh Tuyên Quang
Lĩnh vực: Giáo dục - Đào tạo
Trích yếu: Giai đoạn 2 Đề án “Tăng cường chuẩn bị tiếng Việt cho trẻ em mầm non và học sinh tiểu học vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2016-2020, định hướng đến 2025” trên cơ sở tiếng mẹ đẻ của trẻ trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
File văn bản: Xem trực tuyến
File văn bản: