Thứ Bảy, ngày 21 tháng 5 năm 2022
Lĩnh vực  
Cơ quan BH  
Trích yếu  
Năm BH  
Thể loại  
Nhóm VB  

STTSố-KHThể loạiTrích yếuNgày BH
1 558/STP-XDKTTHPL&PBGDPL Công văn V/v cung cấp thông tin; khai thác, sử dụng Trang thông tin điện tử Phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Tuyên Quang 13/05/2022
2 1568/UBND-NC Công văn V/v tổ chức thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; đánh giá, công nhận cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022 10/05/2022
3 494/QĐ-UBND Quyết định Về việc phân loại cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang 06/05/2022
4 274/QĐ-UBND Quyết định Phê duyệt Đề án "Tăng cường quản lý, xử lý chất thải rắn sinh hoạt và chống rác thải nhựa trên địa bàn tỉnh tỉnh Tuyên Quang đến năm 2025” 04/05/2022
5 1481/UBND-KT Công văn V/v triển khai Nghị định số 28/2022/NĐ-CP, ngày 26/4/2022 của Chính phủ về chính sách tín dụng ưu đãi thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia 04/05/2022
6 477/QĐ-UBND Quyết định Về việc phân loại cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang 29/04/2022
7 68/KH-UBND Kế hoạch Kế hoạch tổ chức thực hiện công tác điều trị, cai nghiện phục hồi và quản lý sau cai nghiện ma túy năm 2022 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang 26/04/2022
8 217/QĐ-UBND Quyết định Về việc ủy quyền thu hồi đất và phê duyệt phương án bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện công trình: Khu dân cư thôn Vá, xã Yên Thuận, huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang 19/04/2022
9 219/QĐ-UBND Quyết định Ban hành Quy chế hoạt động của Trang Thông tin điện tử Phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Tuyên Quang 19/04/2022
10 62/KH-UBND Kế hoạch Giai đoạn 2 Đề án “Tăng cường chuẩn bị tiếng Việt cho trẻ em mầm non và học sinh tiểu học vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2016-2020, định hướng đến 2025” trên cơ sở tiếng mẹ đẻ của trẻ trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang 19/04/2022
11 59/KH-UBND Kế hoạch Kế hoạch thực hiện Chương trình phát triển thanh niên năm 2022 18/04/2022
12 51/BC-UBND Báo cáo Kết quả rà soát văn bản quy phạm pháp luật do HĐND, UBND tỉnh Tuyên Quang ban hành triển khai định danh và xác thực điện tử; tích hợp thông tin các giấy tờ cá nhân của công dân trên thẻ căn cước công dân và ứng dụng VNEID 18/04/2022
13 55/KH-UBND Kế hoạch Thực hiện Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (Khoá XVII) về chuyển đổi số tỉnh Tuyên Quang đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 18/04/2022
14 461-QĐ/HNDT Quyết định Quyết định thành lập Ban Tổ chức Hội thi “Nhà nông đua tài” tỉnh Tuyên Quang lần thứ V, năm 2022 15/04/2022
15 58/KH-UBND Kế hoạch Triển khai chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ từ 05 đến dưới 12 tuổi trên địa bàn tỉnhTuyên Quang 15/04/2022
16 189/QĐ-UBND Quyết định Ban hành Bộ tiêu chí chấm điểm xác định Chỉ số cải cách hành chính của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang 15/04/2022
17 33/TB-UBND Thông báo Thông báo Kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh -Tổ tưởng Tổ công tác 68 tại cuộc họp đánh giá tình hình, kết quả triển khai thực hiện Đề án "Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 -2025, tầm nhìn đến năm 2030" trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang 13/04/2022
18 181/QĐ-UBND Quyết định Về việc phê duyệt bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2022 các huyện, thành phố 09/04/2022
19 161/QĐ-UBND Quyết định Về việc ủy quyền cho Ủy ban nhân dân huyện Sơn Dương quyết định thu hồi đất; phê duyệt phương án bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện công trình: Quảng trường Tân Trào thuộc Dự án Bảo quản, tu bổ, phục hồi và phát huy giá trị di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Tân Trào, tỉnh Tuyên Quang 02/04/2022
20 349/QĐ-UBND Quyết định Về việc ban hành Khung đánh giá tình hình thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang 01/04/2022
12345