Thứ Hai, ngày 27 tháng 3 năm 2023
Lĩnh vực  
Cơ quan BH  
Trích yếu  
Năm BH  
Thể loại  
Nhóm VB  

STTSố-KHThể loạiTrích yếuNgày BH
1 1112/UBND-THCBKS Công văn V/v triển khai sử dụng ứng dụng Chính quyền số tỉnh Tuyên Quang 23/03/2023
2 982/UBND-NC Công văn thực hiện việc đột phá, đổi với năm 2023 và giai đoạn 2021-2025 17/03/2023
3 22/KH-STP Kế hoạch Kế hoạch tuyên truyền pháp luật lưu động và thi tìm hiểu pháp luật tại xã Phúc Ninh, huyện Yên Sơn 12/03/2023
4 213/HTQTCT-HT Công văn Về việc quán triệt việc yêu cầu nộp, xuất trình giấy tờ chứng minh thông tin cư trú khi giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực hộ tịch, quốc tịch, chứng thực và báo cáo kết quả số hóa sổ hộ tịch 10/03/2023
5 21/KH-STP Kế hoạch Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Tuyên Quang năm 2023 10/03/2023
6 117/QĐ-UBND Quyết định Phê duyệt Danh mục xây dựng quyết định quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh năm 2023 27/02/2023
7 10/TTHCC-HCTH Công văn Về thông báo việc triển khai ứng dụng Zalo trong giải quyết TTHC tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh 22/02/2023
8 41/QĐ-UBND Quyết định Quyết định công nhận cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục đạt tiêu chuẩn "An toàn về an ninh, trật tự" năm 2022 22/02/2023
9 30/KH-UBND Kế hoạch Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 99/2022/NĐ-CP ngày 30 tháng 11 năm 2022 của Chính phủ về đăng ký biện pháp bảo đảm trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang 21/02/2023
10 95/QĐ-UBND Quyết định Quyết định sửa đổi, bổ sung Danh mục cơ sở dữ liệu dùng chung tỉnh Tuyên Quang 21/02/2023
11 29/KH-UBND Kế hoạch Kế hoạch nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện tiêu chí an ninh, trật tự trong xây dựng nông thôn mới tỉnh Tuyên Quang, đến năm 2025 20/02/2023
12 542/UBND-TCD Công văn Về việc tăng cường công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân 20/02/2023
13 528/UBND-KT Công văn xây dựng Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động của BCH Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 16/6/2022 của BCH Trung ương Đảng 18/02/2023
14 20/NQ-CP Nghị quyết Nghị quyết về một số nhiệm vụ, giải pháp triển khai sắp xếp tổ chức bộ máy của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ 17/02/2023
15 27/KH-UBND Kế hoạch Kế hoạch tổ chức Lễ phát động Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2023 17/02/2023
16 52/QĐ-UBND Quyết định Về việc ủy quyền quyết định thu hồi đất, phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện Công trình: Xây dựng nhà lớp học 02 tầng, 11 phòng học, bếp ăn, nhà hiệu bộ, trường Mầm non Quyết Thắng, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang 17/02/2023
17 478/BTP-KTRVB Công văn Về việc nghiên cứu, tổ chức thực hiện Thông tư số 09/2023/TT-BTC 16/02/2023
18 26/KH-UBND Kế hoạch Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2023 16/02/2023
19 03/CTr-UBND Chương trình Chương trình Xúc tiến đầu tư tỉnh Tuyên Quang năm 2023 15/02/2023
20 03/2023/QĐ-TTg Kế hoạch Ban hành Chương trình điều tra thống kê quốc gia 15/02/2023
12345