Thứ Sáu, ngày 29 tháng 9 năm 2023
Lĩnh vực  
Cơ quan BH  
Trích yếu  
Năm BH  
Thể loại  
Nhóm VB  

STTSố-KHThể loạiTrích yếuNgày BH
1 4078/UBND-THCBKS Công văn Về việc triển khai dịch vụ chứng thực bản sao điện tử từ bản chính trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC cấp tỉnh 25/08/2023
2 01/TL-BTC Thể lệ Thể lệ Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu về cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước và cải cách chế độ công vụ” 14/08/2023
3 878/QĐ-UBND Quyết định Thành lập Ban Tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu về cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước và cải cách chế độ công vụ” 12/08/2023
4 176/KH-UBND Kế hoạch Tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu về cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước và cải cách chế độ công vụ” 07/08/2023
5 18/CV-BTC Công văn Về việc tham gia vòng chung khảo Cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu quy định về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực" 29/07/2023
6 2949/UBND Công văn V/v tổ chức cuộc thi Tìm hiểu Luật Phòng, chống ma túy 04/07/2023
7 638/QĐ-UBND Quyết định Quyết định thành lập Đoàn kiểm tra trách nhiệm của người đứng đầu trong việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính và kiểm tra việc chấp hành các quy định về đạo đức công vụ, văn hóa công sở của cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh 21/06/2023
8 2676/UBND-KT Công văn giải quyết thủ tục hành chính liên quan đến thực hiện quyền của người sử dụng đất 21/06/2023
9 2671/UBND-NC Công văn Về việc đẩy mạnh tuyên truyền, đăng ký,kích hoạt và sử dụng tài khoản định danh điện tử quốc gia 21/06/2023
10 12/QĐ-BTC Quyết định Quyết định Công nhận kết quả và trao giải thưởng Cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu pháp luật vềxửlý vi phạm hành chính" 14/06/2023
11 133/UBND-KH Kế hoạch Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết 53/NQ-CP ngày 14/4/2023 của Chính phủ về thực hiện Nghị quyết số 74/2022/QH15 ngày 15/11/2022 của Quốc hội về việc đẩy mạnh việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 13/06/2023
12 996/QĐ-BTP Quyết định Quyết định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Phổ biến, giáo dục pháp luật 09/06/2023
13 06/CV-BTC Công văn Về việc đặt đường link Cuộc thitrực tuyến "Tìm hiểu quy định về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực" 31/05/2023
14 05/CV-BTC Công văn Về việc hưởng ứng, tham gia Cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu quy định vềp hòng, chống tham nhũng, tiêu cực" 31/05/2023
15 04/TL-BTC Thể lệ Thể lệ Cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu quy định về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực" 25/05/2023
16 485/QĐ-UBND Quyết định Thành lập Ban Tổ chức Cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu quy định về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực" 17/05/2023
17 451/QĐ-UBND Quyết định Ban hành Nội quy tiếp công dân tại Trụ sở tiếp công dân tỉnh Tuyên Quang 10/05/2023
18 1696/BTP-TTLLTPQG Công văn Về việc phối hợp tăng cường hiệu quả công tác lý lịch tư pháp 28/04/2023
19 1733/UBND-THCBKS Công văn Về việc sử dụng thông tin, giấy tờ tích hợp trên ứng dụng VNeID 27/04/2023
20 1732/UBND-THCBKS Công văn Về việc trình công bố, công khai TTHC bãi bỏ yêu cầu nộp, xuất trình sổ hộ khẩu giấy, sổ tạm trú giấy, xác nhận tại nơi cư trú 27/04/2023
12345