Thứ Năm, ngày 25 tháng 4 năm 2024
Số - ký hiệu: 4645/UBND-TC Ngày ban hành: 09/11/2022
Thể loại văn bản: Công văn Cơ quan ban hành: UBND tỉnh Tuyên Quang
Lĩnh vực: Tài chính - Ngân sách - Giá
Trích yếu: V/v thực hiện các nhiệm vụ chi ngân sách các tháng cuối năm 2022
File văn bản: Xem trực tuyến
File văn bản: