Thứ Năm, ngày 25 tháng 4 năm 2024
Số - ký hiệu: 1481/UBND-KT Ngày ban hành: 04/05/2022
Thể loại văn bản: Công văn Cơ quan ban hành: UBND tỉnh Tuyên Quang
Lĩnh vực: Tài chính - Ngân sách - Giá
Trích yếu: V/v triển khai Nghị định số 28/2022/NĐ-CP, ngày 26/4/2022 của Chính phủ về chính sách tín dụng ưu đãi thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia
File văn bản: Xem trực tuyến
File văn bản: Tải về