Thứ Năm, ngày 28 tháng 9 năm 2023
Số - ký hiệu: 30/KH-UBND Ngày ban hành: 21/02/2023
Thể loại văn bản: Kế hoạch Cơ quan ban hành: UBND tỉnh Tuyên Quang
Lĩnh vực: Đăng ký giao dịch bảo đảm
Trích yếu: Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 99/2022/NĐ-CP ngày 30 tháng 11 năm 2022 của Chính phủ về đăng ký biện pháp bảo đảm trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
File văn bản: Xem trực tuyến
File văn bản: