Thứ Năm, ngày 29 tháng 2 năm 2024
Số - ký hiệu: 01/2024/TT-BTP Ngày ban hành: 01/02/2024
Thể loại văn bản: Quyết định Cơ quan ban hành: Bộ Tư pháp
Lĩnh vực: Đăng ký giao dịch bảo đảm
Trích yếu: Bãi bỏ một số Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về đăng ký biện pháp bảo đảm
File văn bản: Xem trực tuyến
File văn bản: