Thứ Tư, ngày 22 tháng 3 năm 2023
Số - ký hiệu: 02/QĐ-BTC Ngày ban hành: 08/08/2022
Thể loại văn bản: Quyết định Cơ quan ban hành: UBND tỉnh Tuyên Quang
Lĩnh vực: Phổ biến, giáo dục pháp luật
Trích yếu: Thành lập Ban Ra đề thi, Ban Xét giải, Tổ Thư ký giúp việc Ban Tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu về cải cách thể chế”
File văn bản: Xem trực tuyến
File văn bản:

STTSố-KHThể loạiTrích yếuNgày BH
1 22/KH-STP Kế hoạch Kế hoạch tuyên truyền pháp luật lưu động và thi tìm hiểu pháp luật tại xã Phúc Ninh, huyện Yên Sơn 12/03/2023
2 21/KH-STP Kế hoạch Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Tuyên Quang năm 2023 10/03/2023
3 26/KH-UBND Kế hoạch Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2023 16/02/2023
4 1140/QĐ-BTP Quyết định Ban hành Kế hoạch tổng kết thực hiện Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017-2021 04/01/2023
5 65/KH-STP Kế hoạch Kế hoạch tuyên truyền pháp luật lưu động gắn với thi tìm hiểu pháp luật tại xã Năng Khả và xã Sơn Phú, huyện Na Hang 09/12/2022
6 66-HD/BTGTU Hướng dẫn Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Võ Văn Kiệt (23/11/1922 - 23/11/2022) 18/11/2022
7 65-HD/BTGTU Hướng dẫn Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 60 năm Ngày Chiến thắng Ấp Bắc (02/01/1963 - 02/01/2023) 18/11/2022
8 41/KH-BDT Kế hoạch Truyền thông về Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang năm 2022 10/11/2022
9 12/BC-BTC Báo cáo Báo cáo tổng kết Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu về cải cách thể chế” 06/11/2022
10 11/QĐ-BTC Quyết định Quyết định công nhận kết quả và trao giải thưởng Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu về cải cách thể chế” vòng chung khảo 03/11/2022
11 10/CV-BTC Công văn V/v hưởng ứng, tham gia vòng Chung khảo Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu về cải cách thể chế” 13/10/2022
12 09/BC-BTC Báo cáo Báo cáo kết quả thi đợt 2 vòng Sơ khảo Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu về cải cách thể chế” 07/10/2022
13 08/QĐ-BTC Quyết định Quyết định công nhận kết quả và trao giải thưởng Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu về cải cách thể chế” đợt 2 vòng sơ khảo 05/10/2022
14 184/KH-UBND Kế hoạch Kế hoạch triển khai thi hành Luật Cảnh sát cơ động 30/09/2022
15 55/KH-STP Kế hoạch Kế hoạch truyền thông Ngày Chuyển đổi số quốc gia 10/10 29/09/2022
16 07/CV-BTC Công văn Về việc hưởng ứng, tham gia đợt 2 vòng Sơ khảo Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu về cải cách thể chế” 16/09/2022
17 06/BC-BTC Báo cáo Báo cáo kết quả thi đợt 1 vòng Sơ khảo Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu về cải cách thể chế” 13/09/2022
18 05/QĐ-BTC Báo cáo Quyết định công nhận kết quả và trao giải thưởng Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu về cải cách thể chế” đợt 1 vòng sơ khảo 13/09/2022
19 04/CV-BTC Công văn Về việc đôn đốc tham gia Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu về cải cách thể chế” 29/08/2022
20 163/KH-UBND Kế hoạch Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định 977/QĐ-TTg ngày 11/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của người dân” 29/08/2022