Thứ Năm, ngày 25 tháng 4 năm 2024
Số - ký hiệu: 07/CV-BTC Ngày ban hành: 16/09/2022
Thể loại văn bản: Công văn Cơ quan ban hành: UBND tỉnh Tuyên Quang
Lĩnh vực: Phổ biến, giáo dục pháp luật
Trích yếu: Về việc hưởng ứng, tham gia đợt 2 vòng Sơ khảo Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu về cải cách thể chế”
File văn bản: Xem trực tuyến
File văn bản:

STTSố-KHThể loạiTrích yếuNgày BH
1 63/KH-UBND Kế hoạch Kế hoạch triển khai thi hành Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang 01/04/2024
2 31/KH-STP Kế hoạch Kế hoạch tổ chức tuyên truyền pháp luật lưu động và thi tìm hiểu pháp luật tại xã Quyết Thắng, huyện Sơn Dương 20/03/2024
3 153/QĐ-BTP Quyết định Kế hoạch của Bộ Tư pháp thực hiện các văn bản, đề án về phổ biến, giáo dục pháp luật, tiếp cận pháp luật năm 2024 02/02/2024
4 92-HD/BTGTU Hướng dẫn Hướng dẫn tuyên truyền kết quả phát triển kinh tế - xã hội năm 2023; nhiệm vụ, giải pháp năm 2024 29/12/2023
5 124/KH-STP Kế hoạch Kế hoạch tổ chức tuyên truyền pháp luật lưu động và thi tìm hiểu pháp luật tại xã Đức Ninh, huyện Hàm Yên 18/12/2023
6 122/KH-STP Kế hoạch Kế hoạch tuyên truyền pháp luật lưu động và thi tìm hiểu pháp luật tại xã Trung Sơn, huyện Yên Sơn 13/12/2023
7 262/KH-UBND Kế hoạch Kế hoạch triển khai thi hành Luật phòng thủ dân sự 13/12/2023
8 89-HD/BTGTU Quyết định Hướng dẫn tuyên truyền về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường 12/12/2023
9 116/KH-STP Kế hoạch Kế hoạch Tuyên truyền pháp luật lưu động và thi tìm hiểu pháp luật tại xã Công Đa, huyện Yên Sơn 04/12/2023
10 256/KH-UBND Kế hoạch Tuyên truyền, hướng dẫn sử dụng dịch vụ công liên thông "Đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ Bảo hiểm y tế cho trẻ dưới 6 tuổi" và "Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hỗ trợ chi phí mai táng, trợ cấp mai táng phí" trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang 04/12/2023
11 114/KH-STP Kế hoạch Kế hoạch Tuyên truyền pháp luật lưu động và thi tìm hiểu pháp luật tại xã Hùng Lợi, huyện Yên Sơn 29/11/2023
12 109/KH-STP Kế hoạch Kế hoạch tuyên truyền pháp luật lưu động và thi tìm hiểu pháp luật tại xã Thành Long, huyện Hàm Yên 21/11/2023
13 89/KH-SNV Kế hoạch Tổ chức Hội nghị triển khai thi hành Luật Thi đua, khen thưởng năm 2022và tập huấn nghiệp vụ công tác thi đua, khen thưởng năm 2023 06/11/2023
14 102/KH-STP Kế hoạch Kế hoạch Tổ chức tuyên truyền pháp luật lưu động và thi tìm hiểu pháp luật tại xã Hồng Thái, huyện Na Hang 03/11/2023
15 102/KH-STP Kế hoạch Kế hoạch Tổ chức tuyên truyền pháp luật lưu động và thi tìm hiểu pháp luật tại xã Hồng Thái, huyện Na Hang 03/11/2023
16 98/KH-STP Kế hoạch Kế hoạch tuyên truyền pháp luật lưu động và thi tìm hiểu pháp luật tại xã Nhữ Khê, huyện Yên Sơn 24/10/2023
17 255/QĐ-SLĐTBXH Quyết định Về việc ban hành Thể lệ Hội thi Tuyên truyền viên giỏi về công tác giảm nghèo tỉnh Tuyên Quang năm 2023" 17/10/2023
18 3846/UBND-NC Công văn Về việc triển khai thi hành các luật, nghị quyết được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp thứ 5 15/08/2023
19 01/TL-BTC Thể lệ Thể lệ Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu về cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước và cải cách chế độ công vụ” 14/08/2023
20 878/QĐ-UBND Quyết định Thành lập Ban Tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu về cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước và cải cách chế độ công vụ” 12/08/2023