Thứ Sáu, ngày 29 tháng 9 năm 2023
Số - ký hiệu: 10/CV-BTC Ngày ban hành: 13/10/2022
Thể loại văn bản: Công văn Cơ quan ban hành: UBND tỉnh Tuyên Quang
Lĩnh vực: Phổ biến, giáo dục pháp luật
Trích yếu: V/v hưởng ứng, tham gia vòng Chung khảo Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu về cải cách thể chế”
File văn bản: Xem trực tuyến
File văn bản: Tải về

STTSố-KHThể loạiTrích yếuNgày BH
1 01/TL-BTC Thể lệ Thể lệ Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu về cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước và cải cách chế độ công vụ” 14/08/2023
2 878/QĐ-UBND Quyết định Thành lập Ban Tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu về cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước và cải cách chế độ công vụ” 12/08/2023
3 176/KH-UBND Kế hoạch Tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu về cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước và cải cách chế độ công vụ” 07/08/2023
4 18/CV-BTC Công văn Về việc tham gia vòng chung khảo Cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu quy định về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực" 29/07/2023
5 2949/UBND Công văn V/v tổ chức cuộc thi Tìm hiểu Luật Phòng, chống ma túy 04/07/2023
6 12/QĐ-BTC Quyết định Quyết định Công nhận kết quả và trao giải thưởng Cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu pháp luật vềxửlý vi phạm hành chính" 14/06/2023
7 996/QĐ-BTP Quyết định Quyết định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Phổ biến, giáo dục pháp luật 09/06/2023
8 06/CV-BTC Công văn Về việc đặt đường link Cuộc thitrực tuyến "Tìm hiểu quy định về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực" 31/05/2023
9 05/CV-BTC Công văn Về việc hưởng ứng, tham gia Cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu quy định vềp hòng, chống tham nhũng, tiêu cực" 31/05/2023
10 485/QĐ-UBND Quyết định Thành lập Ban Tổ chức Cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu quy định về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực" 17/05/2023
11 1397/BTP-PBGDPL Công văn Về việc xây dựng báo cáo đánh giá về thực trạng, tình hình hoạt động của đội ngũ báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật 13/04/2023
12 75/KH-UBND Kế hoạch Tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu quy định vềphòng, chống tham nhũng, tiêu cực” 13/04/2023
13 22/KH-STP Kế hoạch Kế hoạch tuyên truyền pháp luật lưu động và thi tìm hiểu pháp luật tại xã Phúc Ninh, huyện Yên Sơn 12/03/2023
14 21/KH-STP Kế hoạch Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Tuyên Quang năm 2023 10/03/2023
15 26/KH-UBND Kế hoạch Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2023 16/02/2023
16 1140/QĐ-BTP Quyết định Ban hành Kế hoạch tổng kết thực hiện Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017-2021 04/01/2023
17 65/KH-STP Kế hoạch Kế hoạch tuyên truyền pháp luật lưu động gắn với thi tìm hiểu pháp luật tại xã Năng Khả và xã Sơn Phú, huyện Na Hang 09/12/2022
18 66-HD/BTGTU Hướng dẫn Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Võ Văn Kiệt (23/11/1922 - 23/11/2022) 18/11/2022
19 65-HD/BTGTU Hướng dẫn Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 60 năm Ngày Chiến thắng Ấp Bắc (02/01/1963 - 02/01/2023) 18/11/2022
20 41/KH-BDT Kế hoạch Truyền thông về Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang năm 2022 10/11/2022