Thứ Sáu, ngày 29 tháng 9 năm 2023
Số - ký hiệu: 26-CTr/TU Ngày ban hành: 20/10/2022
Thể loại văn bản: Chương trình hành động Cơ quan ban hành: Tỉnh ủy Tuyên Quang
Lĩnh vực: Văn bản của Đảng
Trích yếu: Chương trình hành động của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XVII) thực hiện nghị quyết số 21 ngày 16/6/2022 của BCHTW về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng
File văn bản: Xem trực tuyến
File văn bản: