Thứ Năm, ngày 28 tháng 9 năm 2023
Số - ký hiệu: 38-CTr/TU Ngày ban hành: 18/03/2023
Thể loại văn bản: Chương trình Cơ quan ban hành: Tỉnh ủy Tuyên Quang
Lĩnh vực: Văn bản của Đảng
Trích yếu: Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XVII) thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 09/11/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa trong giai đoạn mới hiện nay
File văn bản: Xem trực tuyến
File văn bản: