Thứ Hai, ngày 17 tháng 6 năm 2024
Số - ký hiệu: 31-CT/TW Ngày ban hành: 19/03/2024
Thể loại văn bản: Chỉ thị Cơ quan ban hành: Ban Chấp hành Trung ương
Lĩnh vực: Văn bản của Đảng
Trích yếu: Chỉ thị của ban bí thư về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác an toán, vệ sinh lao động trong tình hình mới
File văn bản: Xem trực tuyến
File văn bản: