Thứ Tư, ngày 22 tháng 3 năm 2023
Số - ký hiệu: 48/QĐ-BTP Ngày ban hành: 17/01/2023
Thể loại văn bản: Quyết định Cơ quan ban hành: Bộ Tư pháp
Lĩnh vực: Kinh tế - Xã hội
Trích yếu: Về việc ban hành Chương trình hành động của ngành Tư pháp thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 06/01/2023 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, Dự toán ngân sách nhà nước và cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2023
File văn bản: Xem trực tuyến
File văn bản: