Thứ Bảy, ngày 21 tháng 5 năm 2022
Số - ký hiệu: 349/QĐ-UBND Ngày ban hành: 01/04/2022
Thể loại văn bản: Quyết định Cơ quan ban hành: UBND tỉnh Tuyên Quang
Lĩnh vực: Kinh tế - Xã hội
Trích yếu: Về việc ban hành Khung đánh giá tình hình thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
File văn bản: Xem trực tuyến
File văn bản: Tải về