Thứ Năm, ngày 23 tháng 3 năm 2023
Số - ký hiệu: 14/NQ-CP Ngày ban hành: 10/02/2023
Thể loại văn bản: Nghị quyết Cơ quan ban hành: Chính phủ
Lĩnh vực: Kinh tế - Xã hội
Trích yếu: Ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 30-NQ/TW ngày 23 tháng 11 năm 2022 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng đồng bằng Sông Hồng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
File văn bản: Xem trực tuyến
File văn bản: Tải về