Thứ Năm, ngày 29 tháng 2 năm 2024
Số - ký hiệu: 14/NQ-CP Ngày ban hành: 10/02/2023
Thể loại văn bản: Nghị quyết Cơ quan ban hành: Chính phủ
Lĩnh vực: Kinh tế - Xã hội
Trích yếu: Ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 30-NQ/TW ngày 23 tháng 11 năm 2022 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng đồng bằng Sông Hồng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
File văn bản: Xem trực tuyến
File văn bản: Tải về

STTSố-KHThể loạiTrích yếuNgày BH
1 72/KH-UBND Kế hoạch Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững và công tác giảm nghèo năm 2023 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang 10/04/2023
2 465/UBND-TH Công văn triển khai thực hiện Nghị quyết của Chính phủ về Báo cáo kết quả kiểm kê, đánh giá tình hình các nguồn lực của nền kinh tế 15/02/2023
3 48/QĐ-BTP Quyết định Về việc ban hành Chương trình hành động của ngành Tư pháp thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 06/01/2023 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, Dự toán ngân sách nhà nước và cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2023 17/01/2023
4 423/QĐ-UBND Quyết định phê duyệt Đề án thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 30/06/2022
5 349/QĐ-UBND Quyết định Về việc ban hành Khung đánh giá tình hình thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang 01/04/2022
6 06/KH-UBND Quyết định Thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 08/01/2022 của Chính phủ Về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 19/01/2022