Thứ Năm, ngày 25 tháng 4 năm 2024
Số - ký hiệu: 133/UBND-KH Ngày ban hành: 13/06/2023
Thể loại văn bản: Kế hoạch Cơ quan ban hành: UBND tỉnh Tuyên Quang
Lĩnh vực: Thanh tra; kiểm tra; phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực
Trích yếu: Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết 53/NQ-CP ngày 14/4/2023 của Chính phủ về thực hiện Nghị quyết số 74/2022/QH15 ngày 15/11/2022 của Quốc hội về việc đẩy mạnh việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí
File văn bản: Xem trực tuyến
File văn bản: Tải về