Thứ Hai, ngày 29 tháng 5 năm 2023
Số - ký hiệu: 03/CTr-UBND Ngày ban hành: 25/02/2022
Thể loại văn bản: Chương trình Cơ quan ban hành: UBND tỉnh Tuyên Quang
Lĩnh vực: Thanh tra; kiểm tra; phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực
Trích yếu: Thực hiện Nghị quyết số 45-NQ/TU ngày 01/10/2021của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XVII) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trên địa bàn tỉnhTuyên Quang
File văn bản: Xem trực tuyến
File văn bản: