Thứ Năm, ngày 25 tháng 4 năm 2024
Số - ký hiệu: 515-QĐ/TU Ngày ban hành: 25/06/2022
Thể loại văn bản: Quyết định Cơ quan ban hành: Tỉnh ủy Tuyên Quang
Lĩnh vực: Thanh tra; kiểm tra; phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực
Trích yếu: Thành lập Ban chỉ đạo về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Tuyên Quang
File văn bản: Xem trực tuyến
File văn bản: