Chủ nhật, ngày 23 tháng 6 năm 2024
Số - ký hiệu: 2676/UBND-KT Ngày ban hành: 21/06/2023
Thể loại văn bản: Công văn Cơ quan ban hành: UBND tỉnh Tuyên Quang
Lĩnh vực: Tài nguyên - Môi trường
Trích yếu: giải quyết thủ tục hành chính liên quan đến thực hiện quyền của người sử dụng đất
File văn bản: Xem trực tuyến
File văn bản:

STTSố-KHThể loạiTrích yếuNgày BH
1 201/QĐ-UBND Quyết định Kiện toàn Hội đồng thẩm định giá đất cụ thể tỉnh Tuyên Quang 13/06/2024
2 60/NQ-HĐND Nghị quyết Nghị quyết Quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện 07 dự án trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang 07/12/2023
3 58/NQ-HĐND Nghị quyết Nghị quyết về việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện dự án trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang 07/12/2023
4 1010/VP-KT Công văn Về việc gửi Văn bản của Bộ Tài nguyên và Môi trường 24/11/2023
5 528/UBND-KT Công văn xây dựng Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động của BCH Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 16/6/2022 của BCH Trung ương Đảng 18/02/2023
6 52/QĐ-UBND Quyết định Về việc ủy quyền quyết định thu hồi đất, phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện Công trình: Xây dựng nhà lớp học 02 tầng, 11 phòng học, bếp ăn, nhà hiệu bộ, trường Mầm non Quyết Thắng, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang 17/02/2023
7 25/KH-UBND Kế hoạch Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) 14/02/2023
8 586/QĐ-UBND Quyết định Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Quỹ Bảo vệ môi trường tỉnh Tuyên Quang 11/10/2022
9 274/QĐ-UBND Quyết định Phê duyệt Đề án "Tăng cường quản lý, xử lý chất thải rắn sinh hoạt và chống rác thải nhựa trên địa bàn tỉnh tỉnh Tuyên Quang đến năm 2025” 04/05/2022
10 217/QĐ-UBND Quyết định Về việc ủy quyền thu hồi đất và phê duyệt phương án bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện công trình: Khu dân cư thôn Vá, xã Yên Thuận, huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang 19/04/2022
11 181/QĐ-UBND Quyết định Về việc phê duyệt bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2022 các huyện, thành phố 09/04/2022
12 161/QĐ-UBND Quyết định Về việc ủy quyền cho Ủy ban nhân dân huyện Sơn Dương quyết định thu hồi đất; phê duyệt phương án bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện công trình: Quảng trường Tân Trào thuộc Dự án Bảo quản, tu bổ, phục hồi và phát huy giá trị di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Tân Trào, tỉnh Tuyên Quang 02/04/2022
13 03-CT/TU Chỉ thị Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường quản lý, sử dụng hiệu quả tài nguyên đất đai, khoáng sản và bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh 16/12/2021