Thứ Bảy, ngày 2 tháng 7 năm 2022
Số - ký hiệu: 03-CT/TU Ngày ban hành: 16/12/2021
Thể loại văn bản: Chỉ thị Cơ quan ban hành: Tỉnh ủy Tuyên Quang
Lĩnh vực: Tài nguyên - Môi trường
Trích yếu: Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường quản lý, sử dụng hiệu quả tài nguyên đất đai, khoáng sản và bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh
File văn bản: Xem trực tuyến
File văn bản: