Thứ Sáu, ngày 9 tháng 12 năm 2022
Số - ký hiệu: 274/QĐ-UBND Ngày ban hành: 04/05/2022
Thể loại văn bản: Quyết định Cơ quan ban hành: UBND tỉnh Tuyên Quang
Lĩnh vực: Tài nguyên - Môi trường
Trích yếu: Phê duyệt Đề án "Tăng cường quản lý, xử lý chất thải rắn sinh hoạt và chống rác thải nhựa trên địa bàn tỉnh tỉnh Tuyên Quang đến năm 2025”
File văn bản: Xem trực tuyến
File văn bản: Tải về