Thứ Năm, ngày 25 tháng 4 năm 2024
Số - ký hiệu: 2671/UBND-NC Ngày ban hành: 21/06/2023
Thể loại văn bản: Công văn Cơ quan ban hành: UBND tỉnh Tuyên Quang
Lĩnh vực: Công nghệ thông tin - Chuyển đổi số
Trích yếu: Về việc đẩy mạnh tuyên truyền, đăng ký,kích hoạt và sử dụng tài khoản định danh điện tử quốc gia
File văn bản: Xem trực tuyến
File văn bản: Tải về

STTSố-KHThể loạiTrích yếuNgày BH
1 1615/UBND-THCBKS Công văn Vè việc đề xuất nhu cầu kết nối, chia sẻ thông tin, dữ liệu phục vụ chỉ đạo, điều hành cấp tỉnh 20/04/2023
2 1112/UBND-THCBKS Công văn V/v triển khai sử dụng ứng dụng Chính quyền số tỉnh Tuyên Quang 23/03/2023
3 95/QĐ-UBND Quyết định Quyết định sửa đổi, bổ sung Danh mục cơ sở dữ liệu dùng chung tỉnh Tuyên Quang 21/02/2023
4 148/QĐ-BTP Quyết định Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt "Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ việc chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030" của Bộ Tư pháp năm 2023 09/02/2023
5 154/BC-CAT-QLHC Quyết định Báo cáo kết quả triển khai thực hiện đợt cao điểm "90 ngày, đêm" triển khai các giải pháp bảo đảm hoàn thành các chỉ tiêu phục vụ triển khai quy định của luật cư trú 08/01/2023
6 226/KH-UBND Kế hoạch Kế hoạch chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang năm 2023 09/12/2022
7 4657/UBND-THCBKS Công văn V/v tập trung thúc đẩy sử dụng các nền tảng số trên địa bàn tỉnh trong năm 2022 và các năm tiếp theo 10/11/2022
8 215/KH-UBND Kế hoạch Thực hiện Chương trình chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới, hướng tới nông thôn mới thông minh tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2021-2025 09/11/2022
9 4555/UBND-THCBKS Công văn V/v thực hiện Văn bản số 342/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ 04/11/2022
10 172/BC-UBND Báo cáo Kết quả triển khai thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 18/02/2022của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025,tầm nhìn đến 2030 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang 20/10/2022
11 988/STP-XDKTTHPL&PBGDPL Công văn Về việc cung cấp tin, bài, tài liệu tuyên truyền Trang thông tin điện tử Phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Tuyên Quang 16/08/2022
12 Hướng dẫn chuyển đổi số cho doanh nghiệp tại Việt nam Loại khác 08/07/2022
13 558/STP-XDKTTHPL&PBGDPL Công văn V/v cung cấp thông tin; khai thác, sử dụng Trang thông tin điện tử Phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Tuyên Quang 13/05/2022
14 55/KH-UBND Kế hoạch Thực hiện Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (Khoá XVII) về chuyển đổi số tỉnh Tuyên Quang đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 18/04/2022
15 33/TB-UBND Thông báo Thông báo Kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh -Tổ tưởng Tổ công tác 68 tại cuộc họp đánh giá tình hình, kết quả triển khai thực hiện Đề án "Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 -2025, tầm nhìn đến năm 2030" trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang 13/04/2022
16 331/STP-XDKTTHPL&PBGDPL Công văn Về việc tham gia ý kiến dự thảo Quyết định ban hành Quy chế hoạt động của Trang TTĐT Phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Tuyên Quang 25/03/2022
17 53/QĐ-BBT Quyết định Thành lập Tổ thư ký giúp việc Ban Biên tập Trang Thông tin điện tử Phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Tuyên Quang 02/03/2022
18 149/QĐ-UBND Quyết định Quyết định thành lập Ban Biên tập Trang thông tin điện tử Phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Tuyên Quang 22/02/2022
19 04/KH-UBND Kế hoạch Triển khai thực hiện Nghị định số 47/2020/NĐ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ về quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nướctrên địa bàn tỉnh Tuyên Quang 11/01/2022