Thứ Bảy, ngày 21 tháng 5 năm 2022
Số - ký hiệu: 33/TB-UBND Ngày ban hành: 13/04/2022
Thể loại văn bản: Thông báo Cơ quan ban hành: UBND tỉnh Tuyên Quang
Lĩnh vực: Công nghệ thông tin - Chuyển đổi số
Trích yếu: Thông báo Kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh -Tổ tưởng Tổ công tác 68 tại cuộc họp đánh giá tình hình, kết quả triển khai thực hiện Đề án "Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 -2025, tầm nhìn đến năm 2030" trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
File văn bản: Xem trực tuyến
File văn bản: