Thứ Bảy, ngày 21 tháng 5 năm 2022
Số - ký hiệu: 55/KH-UBND Ngày ban hành: 18/04/2022
Thể loại văn bản: Kế hoạch Cơ quan ban hành: UBND tỉnh Tuyên Quang
Lĩnh vực: Công nghệ thông tin - Chuyển đổi số
Trích yếu: Thực hiện Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (Khoá XVII) về chuyển đổi số tỉnh Tuyên Quang đến năm 2025, định hướng đến năm 2030
File văn bản: Xem trực tuyến
File văn bản: Tải về

STTSố-KHThể loạiTrích yếuNgày BH
1 558/STP-XDKTTHPL&PBGDPL Công văn V/v cung cấp thông tin; khai thác, sử dụng Trang thông tin điện tử Phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Tuyên Quang 13/05/2022
2 33/TB-UBND Thông báo Thông báo Kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh -Tổ tưởng Tổ công tác 68 tại cuộc họp đánh giá tình hình, kết quả triển khai thực hiện Đề án "Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 -2025, tầm nhìn đến năm 2030" trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang 13/04/2022
3 331/STP-XDKTTHPL&PBGDPL Công văn Về việc tham gia ý kiến dự thảo Quyết định ban hành Quy chế hoạt động của Trang TTĐT Phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Tuyên Quang 25/03/2022
4 53/QĐ-BBT Quyết định Thành lập Tổ thư ký giúp việc Ban Biên tập Trang Thông tin điện tử Phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Tuyên Quang 02/03/2022
5 149/QĐ-UBND Quyết định Quyết định thành lập Ban Biên tập Trang thông tin điện tử Phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Tuyên Quang 22/02/2022
6 04/KH-UBND Kế hoạch Triển khai thực hiện Nghị định số 47/2020/NĐ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ về quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nướctrên địa bàn tỉnh Tuyên Quang 11/01/2022