Thứ Hai, ngày 4 tháng 12 năm 2023
Số - ký hiệu: 39/NQ-HĐND Ngày ban hành: 20/10/2023
Thể loại văn bản: Nghị quyết Cơ quan ban hành: HĐND tỉnh Tuyên Quang
Lĩnh vực: Đầu tư - Xây dựng
Trích yếu: Nghị quyết về Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2021 - 2030, định hướng đến năm 2045
File văn bản: Xem trực tuyến
File văn bản: