Thứ Hai, ngày 17 tháng 6 năm 2024
Số - ký hiệu: 1263/UBND-ĐTXD Ngày ban hành: 01/04/2024
Thể loại văn bản: Công văn Cơ quan ban hành: UBND tỉnh Tuyên Quang
Lĩnh vực: Đầu tư - Xây dựng
Trích yếu: Về việc thực hiện Thông báo số 123/TB-VPCP ngày 27/3/2024 của VPCP
File văn bản: Xem trực tuyến
File văn bản: Tải về

STTSố-KHThể loạiTrích yếuNgày BH
1 14/NQ-HĐND Nghị quyết Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Xây dựng 28 Trụ sở làm việc Công an xã trên địa bàn huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang 16/04/2024
2 116/QĐ-UBND Quyết định Về việc điều chỉnh Quyết định số 677/QĐ-UBND ngày 08/11/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Cụm công nghiệp Ninh Lai - Thiện Kế, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang 06/04/2024
3 334/QĐ-UBND Quyết định Thành lập Tổ công tác kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, tỉnh Tuyên Quang 04/04/2024
4 39/NQ-HĐND Nghị quyết Nghị quyết về Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2021 - 2030, định hướng đến năm 2045 20/10/2023
5 03/CTr-UBND Chương trình Chương trình Xúc tiến đầu tư tỉnh Tuyên Quang năm 2023 15/02/2023
6 1535/QĐ-UBND Quyết định Cho phép thành lập Hội Kiến trúc sư tỉnh Tuyên Quang 22/10/2022
7 538/HDLN-BDT-KHĐT-TC-GTVT-XD-NN&PTNT-KB Hướng dẫn Hướng dẫn tạm thời thực hiện cơ chế đặc thù trong quản lý đầu tư xây dựng đối với một số dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang 30/11/2021