Thứ Hai, ngày 17 tháng 6 năm 2024
Số - ký hiệu: 116/QĐ-UBND Ngày ban hành: 06/04/2024
Thể loại văn bản: Quyết định Cơ quan ban hành: UBND tỉnh Tuyên Quang
Lĩnh vực: Đầu tư - Xây dựng
Trích yếu: Về việc điều chỉnh Quyết định số 677/QĐ-UBND ngày 08/11/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Cụm công nghiệp Ninh Lai - Thiện Kế, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang
File văn bản: Xem trực tuyến
File văn bản: