Thứ Hai, ngày 4 tháng 12 năm 2023
Số - ký hiệu: 255/QĐ-SLĐTBXH Ngày ban hành: 17/10/2023
Thể loại văn bản: Quyết định Cơ quan ban hành: Sở Lao động, Thương binh và Xã hội
Lĩnh vực: Phổ biến, giáo dục pháp luật
Trích yếu: Về việc ban hành Thể lệ Hội thi Tuyên truyền viên giỏi về công tác giảm nghèo tỉnh Tuyên Quang năm 2023"
File văn bản: Xem trực tuyến
File văn bản: Tải về

STTSố-KHThể loạiTrích yếuNgày BH
1 116/KH-STP Kế hoạch Kế hoạch Tuyên truyền pháp luật lưu động và thi tìm hiểu pháp luật tại xã Công Đa, huyện Yên Sơn 04/12/2023
2 256/KH-UBND Kế hoạch Tuyên truyền, hướng dẫn sử dụng dịch vụ công liên thông "Đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ Bảo hiểm y tế cho trẻ dưới 6 tuổi" và "Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hỗ trợ chi phí mai táng, trợ cấp mai táng phí" trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang 04/12/2023
3 114/KH-STP Kế hoạch Kế hoạch Tuyên truyền pháp luật lưu động và thi tìm hiểu pháp luật tại xã Hùng Lợi, huyện Yên Sơn 29/11/2023
4 109/KH-STP Kế hoạch Kế hoạch tuyên truyền pháp luật lưu động và thi tìm hiểu pháp luật tại xã Thành Long, huyện Hàm Yên 21/11/2023
5 89/KH-SNV Kế hoạch Tổ chức Hội nghị triển khai thi hành Luật Thi đua, khen thưởng năm 2022và tập huấn nghiệp vụ công tác thi đua, khen thưởng năm 2023 06/11/2023
6 102/KH-STP Kế hoạch Kế hoạch Tổ chức tuyên truyền pháp luật lưu động và thi tìm hiểu pháp luật tại xã Hồng Thái, huyện Na Hang 03/11/2023
7 102/KH-STP Kế hoạch Kế hoạch Tổ chức tuyên truyền pháp luật lưu động và thi tìm hiểu pháp luật tại xã Hồng Thái, huyện Na Hang 03/11/2023
8 98/KH-STP Kế hoạch Kế hoạch tuyên truyền pháp luật lưu động và thi tìm hiểu pháp luật tại xã Nhữ Khê, huyện Yên Sơn 24/10/2023
9 3846/UBND-NC Công văn Về việc triển khai thi hành các luật, nghị quyết được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp thứ 5 15/08/2023
10 01/TL-BTC Thể lệ Thể lệ Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu về cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước và cải cách chế độ công vụ” 14/08/2023
11 878/QĐ-UBND Quyết định Thành lập Ban Tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu về cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước và cải cách chế độ công vụ” 12/08/2023
12 176/KH-UBND Kế hoạch Tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu về cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước và cải cách chế độ công vụ” 07/08/2023
13 18/CV-BTC Công văn Về việc tham gia vòng chung khảo Cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu quy định về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực" 29/07/2023
14 2949/UBND Công văn V/v tổ chức cuộc thi Tìm hiểu Luật Phòng, chống ma túy 04/07/2023
15 12/QĐ-BTC Quyết định Quyết định Công nhận kết quả và trao giải thưởng Cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu pháp luật vềxửlý vi phạm hành chính" 14/06/2023
16 996/QĐ-BTP Quyết định Quyết định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Phổ biến, giáo dục pháp luật 09/06/2023
17 06/CV-BTC Công văn Về việc đặt đường link Cuộc thitrực tuyến "Tìm hiểu quy định về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực" 31/05/2023
18 05/CV-BTC Công văn Về việc hưởng ứng, tham gia Cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu quy định vềp hòng, chống tham nhũng, tiêu cực" 31/05/2023
19 485/QĐ-UBND Quyết định Thành lập Ban Tổ chức Cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu quy định về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực" 17/05/2023
20 1397/BTP-PBGDPL Công văn Về việc xây dựng báo cáo đánh giá về thực trạng, tình hình hoạt động của đội ngũ báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật 13/04/2023