Thứ Tư, ngày 7 tháng 6 năm 2023
Số - ký hiệu: 974/STP-XDKTTHPL&PBGDPL Ngày ban hành: 31/08/2021
Thể loại văn bản: Công văn Cơ quan ban hành: Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang
Lĩnh vực: Phổ biến, giáo dục pháp luật
Trích yếu: V/v tham gia Cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu tỉnh Tuyên Quang -190 năm hình thành và phát triển (1831-2021)"
File văn bản: Xem trực tuyến
File văn bản:

STTSố-KHThể loạiTrích yếuNgày BH
1 06/CV-BTC Công văn Về việc đặt đường link Cuộc thitrực tuyến "Tìm hiểu quy định về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực" 31/05/2023
2 05/CV-BTC Công văn Về việc hưởng ứng, tham gia Cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu quy định vềp hòng, chống tham nhũng, tiêu cực" 31/05/2023
3 485/QĐ-UBND Quyết định Thành lập Ban Tổ chức Cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu quy định về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực" 17/05/2023
4 1397/BTP-PBGDPL Công văn Về việc xây dựng báo cáo đánh giá về thực trạng, tình hình hoạt động của đội ngũ báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật 13/04/2023
5 75/KH-UBND Kế hoạch Tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu quy định vềphòng, chống tham nhũng, tiêu cực” 13/04/2023
6 22/KH-STP Kế hoạch Kế hoạch tuyên truyền pháp luật lưu động và thi tìm hiểu pháp luật tại xã Phúc Ninh, huyện Yên Sơn 12/03/2023
7 21/KH-STP Kế hoạch Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Tuyên Quang năm 2023 10/03/2023
8 26/KH-UBND Kế hoạch Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2023 16/02/2023
9 1140/QĐ-BTP Quyết định Ban hành Kế hoạch tổng kết thực hiện Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017-2021 04/01/2023
10 65/KH-STP Kế hoạch Kế hoạch tuyên truyền pháp luật lưu động gắn với thi tìm hiểu pháp luật tại xã Năng Khả và xã Sơn Phú, huyện Na Hang 09/12/2022
11 66-HD/BTGTU Hướng dẫn Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Võ Văn Kiệt (23/11/1922 - 23/11/2022) 18/11/2022
12 65-HD/BTGTU Hướng dẫn Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 60 năm Ngày Chiến thắng Ấp Bắc (02/01/1963 - 02/01/2023) 18/11/2022
13 41/KH-BDT Kế hoạch Truyền thông về Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang năm 2022 10/11/2022
14 12/BC-BTC Báo cáo Báo cáo tổng kết Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu về cải cách thể chế” 06/11/2022
15 11/QĐ-BTC Quyết định Quyết định công nhận kết quả và trao giải thưởng Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu về cải cách thể chế” vòng chung khảo 03/11/2022
16 10/CV-BTC Công văn V/v hưởng ứng, tham gia vòng Chung khảo Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu về cải cách thể chế” 13/10/2022
17 09/BC-BTC Báo cáo Báo cáo kết quả thi đợt 2 vòng Sơ khảo Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu về cải cách thể chế” 07/10/2022
18 08/QĐ-BTC Quyết định Quyết định công nhận kết quả và trao giải thưởng Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu về cải cách thể chế” đợt 2 vòng sơ khảo 05/10/2022
19 184/KH-UBND Kế hoạch Kế hoạch triển khai thi hành Luật Cảnh sát cơ động 30/09/2022
20 55/KH-STP Kế hoạch Kế hoạch truyền thông Ngày Chuyển đổi số quốc gia 10/10 29/09/2022