Thứ Bảy, ngày 2 tháng 7 năm 2022
Số - ký hiệu: 165/KH-UBND Ngày ban hành: 29/09/2021
Thể loại văn bản: Kế hoạch Cơ quan ban hành: UBND tỉnh Tuyên Quang
Lĩnh vực: Phổ biến, giáo dục pháp luật
Trích yếu: Kế hoạch tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống bệnh truyền nhiễm”
File văn bản: Xem trực tuyến
File văn bản:

STTSố-KHThể loạiTrích yếuNgày BH
1 105/KH-UBND Kế hoạch Thực hiện Chương trình “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnhTuyên Quang giai đoạn 2022 -2027” 31/05/2022
2 615/STP-XDKTTHPL&PBGDPL Công văn Về việc tổng kết Chương trình phối hợp số 60/CTPH-BTP-HLHPNVN ngày 05/01/2018 giữa Bộ Tư pháp và Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam 23/05/2022
3 85/KH-UBND Kế hoạch Triển khai thực hiện Quyết định 407/QĐ-TTg ngày 30 tháng 3 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tổ chức truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật giai đoạn 2022-2027” 19/05/2022
4 1668/UBND-NC Công văn V/v đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn tỉnh 16/05/2022
5 1568/UBND-NC Công văn V/v tổ chức thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; đánh giá, công nhận cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022 10/05/2022
6 219/QĐ-UBND Quyết định Ban hành Quy chế hoạt động của Trang Thông tin điện tử Phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Tuyên Quang 19/04/2022
7 458/QĐ-BTP Quyết định Kế hoạch của Bộ Tư pháp thực hiện các Đề án về phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở năm 2022 28/03/2022
8 346/KH-HLG Kế hoạch Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2022 21/03/2022
9 745/BTP-PBGDPL Công văn V/v hướng dẫn thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; đánh giá, công nhận cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022 14/03/2022
10 651/UBND-NC Công văn V/v triển khai thi hành các Luật, Nghị quyết được thông qua tại kỳ họp thứ 2 và kỳ họp bất thường lần thứ nhất Quốc hội khóa XV 04/03/2022
11 01/KH-HĐPH Kế hoạch Kế hoạch hoạt động của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh năm 2022 28/02/2022
12 21/KH-UBND Quyết định Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022 21/01/2022
13 36/QĐ-BTP Quyết định Ban hành Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022 12/01/2022
14 07/STP-XDKTTHPL&PBGDPL Công văn V/v tuyên truyền, phổ biến pháp luật về tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống 05/01/2022
15 240/QĐ-STP Quyết định thành lập Tổ Thư ký giúp việc Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh 16/11/2021
16 14/BC-BTC Báo cáo Tổng kết Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống bệnh truyền nhiễm” 14/11/2021
17 115/QĐ-HĐPH Quyết định phê duyệt danh sách thành viên hội đồng PBGDPL trung ương 11/11/2021
18 10/CV-BTC Công văn V/v Tài liệu tham khảo Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống bệnh truyền nhiễm” 22/10/2021
19 07/CV-BTC Công văn V/v hưởng ứng, tham gia Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống bệnh truyền nhiễm” 13/10/2021
20 06/TL-BTC Loại khác Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống bệnh truyền nhiễm” 12/10/2021