Thứ Bảy, ngày 21 tháng 5 năm 2022
Số - ký hiệu: 01/KH-HĐPH Ngày ban hành: 25/02/2021
Thể loại văn bản: Kế hoạch Cơ quan ban hành: Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh Tuyên Quang
Lĩnh vực: Phổ biến, giáo dục pháp luật
Trích yếu: Kế hoạch hoạt động của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh năm 2021
File văn bản: Xem trực tuyến
File văn bản:

STTSố-KHThể loạiTrích yếuNgày BH
1 1568/UBND-NC Công văn V/v tổ chức thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; đánh giá, công nhận cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022 10/05/2022
2 219/QĐ-UBND Quyết định Ban hành Quy chế hoạt động của Trang Thông tin điện tử Phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Tuyên Quang 19/04/2022
3 458/QĐ-BTP Quyết định Kế hoạch của Bộ Tư pháp thực hiện các Đề án về phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở năm 2022 28/03/2022
4 346/KH-HLG Kế hoạch Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2022 21/03/2022
5 745/BTP-PBGDPL Công văn V/v hướng dẫn thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; đánh giá, công nhận cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022 14/03/2022
6 651/UBND-NC Công văn V/v triển khai thi hành các Luật, Nghị quyết được thông qua tại kỳ họp thứ 2 và kỳ họp bất thường lần thứ nhất Quốc hội khóa XV 04/03/2022
7 01/KH-HĐPH Kế hoạch Kế hoạch hoạt động của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh năm 2022 28/02/2022
8 21/KH-UBND Quyết định Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022 21/01/2022
9 36/QĐ-BTP Quyết định Ban hành Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022 12/01/2022
10 07/STP-XDKTTHPL&PBGDPL Công văn V/v tuyên truyền, phổ biến pháp luật về tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống 05/01/2022
11 240/QĐ-STP Quyết định thành lập Tổ Thư ký giúp việc Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh 16/11/2021
12 14/BC-BTC Báo cáo Tổng kết Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống bệnh truyền nhiễm” 14/11/2021
13 115/QĐ-HĐPH Quyết định phê duyệt danh sách thành viên hội đồng PBGDPL trung ương 11/11/2021
14 10/CV-BTC Công văn V/v Tài liệu tham khảo Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống bệnh truyền nhiễm” 22/10/2021
15 07/CV-BTC Công văn V/v hưởng ứng, tham gia Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống bệnh truyền nhiễm” 13/10/2021
16 06/TL-BTC Loại khác Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống bệnh truyền nhiễm” 12/10/2021
17 04/QĐ-BTC Quyết định Thành lập Ban Ra đề thi, Ban Xét giải, Tổ Thư ký giúp việc BanTổ chức Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống bệnh truyền nhiễm” 11/10/2021
18 165/KH-UBND Kế hoạch Kế hoạch tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống bệnh truyền nhiễm” 29/09/2021
19 1077/STP-XDKTTHPL &PBGDPL Công văn V/v triển khai Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng” 27/09/2021
20 157/KH-UBND Kế hoạch Kế hoạch Triển khai Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng” 21/09/2021