Thứ Hai, ngày 27 tháng 3 năm 2023
Số - ký hiệu: 01/KH-HĐPH Ngày ban hành: 25/02/2021
Thể loại văn bản: Kế hoạch Cơ quan ban hành: Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh Tuyên Quang
Lĩnh vực: Phổ biến, giáo dục pháp luật
Trích yếu: Kế hoạch hoạt động của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh năm 2021
File văn bản: Xem trực tuyến
File văn bản:

STTSố-KHThể loạiTrích yếuNgày BH
1 22/KH-STP Kế hoạch Kế hoạch tuyên truyền pháp luật lưu động và thi tìm hiểu pháp luật tại xã Phúc Ninh, huyện Yên Sơn 12/03/2023
2 21/KH-STP Kế hoạch Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Tuyên Quang năm 2023 10/03/2023
3 26/KH-UBND Kế hoạch Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2023 16/02/2023
4 1140/QĐ-BTP Quyết định Ban hành Kế hoạch tổng kết thực hiện Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017-2021 04/01/2023
5 65/KH-STP Kế hoạch Kế hoạch tuyên truyền pháp luật lưu động gắn với thi tìm hiểu pháp luật tại xã Năng Khả và xã Sơn Phú, huyện Na Hang 09/12/2022
6 66-HD/BTGTU Hướng dẫn Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Võ Văn Kiệt (23/11/1922 - 23/11/2022) 18/11/2022
7 65-HD/BTGTU Hướng dẫn Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 60 năm Ngày Chiến thắng Ấp Bắc (02/01/1963 - 02/01/2023) 18/11/2022
8 41/KH-BDT Kế hoạch Truyền thông về Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang năm 2022 10/11/2022
9 12/BC-BTC Báo cáo Báo cáo tổng kết Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu về cải cách thể chế” 06/11/2022
10 11/QĐ-BTC Quyết định Quyết định công nhận kết quả và trao giải thưởng Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu về cải cách thể chế” vòng chung khảo 03/11/2022
11 10/CV-BTC Công văn V/v hưởng ứng, tham gia vòng Chung khảo Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu về cải cách thể chế” 13/10/2022
12 09/BC-BTC Báo cáo Báo cáo kết quả thi đợt 2 vòng Sơ khảo Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu về cải cách thể chế” 07/10/2022
13 08/QĐ-BTC Quyết định Quyết định công nhận kết quả và trao giải thưởng Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu về cải cách thể chế” đợt 2 vòng sơ khảo 05/10/2022
14 184/KH-UBND Kế hoạch Kế hoạch triển khai thi hành Luật Cảnh sát cơ động 30/09/2022
15 55/KH-STP Kế hoạch Kế hoạch truyền thông Ngày Chuyển đổi số quốc gia 10/10 29/09/2022
16 07/CV-BTC Công văn Về việc hưởng ứng, tham gia đợt 2 vòng Sơ khảo Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu về cải cách thể chế” 16/09/2022
17 06/BC-BTC Báo cáo Báo cáo kết quả thi đợt 1 vòng Sơ khảo Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu về cải cách thể chế” 13/09/2022
18 05/QĐ-BTC Báo cáo Quyết định công nhận kết quả và trao giải thưởng Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu về cải cách thể chế” đợt 1 vòng sơ khảo 13/09/2022
19 04/CV-BTC Công văn Về việc đôn đốc tham gia Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu về cải cách thể chế” 29/08/2022
20 163/KH-UBND Kế hoạch Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định 977/QĐ-TTg ngày 11/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của người dân” 29/08/2022