Thứ Hai, ngày 17 tháng 6 năm 2024
Số - ký hiệu: 01/KH-HĐPH Ngày ban hành: 25/02/2021
Thể loại văn bản: Kế hoạch Cơ quan ban hành: Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh Tuyên Quang
Lĩnh vực: Phổ biến, giáo dục pháp luật
Trích yếu: Kế hoạch hoạt động của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh năm 2021
File văn bản: Xem trực tuyến
File văn bản:

STTSố-KHThể loạiTrích yếuNgày BH
1 1746/UBND-NC Công văn Về việc tổ chức phổ biến Luật Đất đai năm 2024; tiếp tục thực hiện Quyết định số 977/QĐ-TTg phê duyệt Đề án "Tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của người dân 26/05/2024
2 2643/BTP-PBGDPL Công văn Về việc rà soát báo cáo về mô hình điểm phổ biến, giáo dục pháp luật tại cơ sở 23/05/2024
3 108/QĐ-STP Quyết định Thành lập Đoàn Kiểm tra việc thực hiện tiêu chí tiếp cận pháp luật thuộc Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021 -2025 22/05/2024
4 54/KH-STP Kế hoạch Kế hoạch Kiểm tra thực hiện tiêu chí tiếp cận pháp luật thuộc Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021 - 2025 và việc hoàn thiện hồ sơ đề nghị thẩm định đối với xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2024. 20/05/2024
5 91/KH-UBND Kế hoạch Kế hoạch thực hiện Quyết định số 279/QĐ-TTg ngày 04/4/2024 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án "Nâng cao năng lực cho đội ngũ báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật thực hiện phổ biến, giáo dục pháp luật tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2024 - 2030" trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang 15/05/2024
6 63/KH-UBND Kế hoạch Kế hoạch triển khai thi hành Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang 01/04/2024
7 31/KH-STP Kế hoạch Kế hoạch tổ chức tuyên truyền pháp luật lưu động và thi tìm hiểu pháp luật tại xã Quyết Thắng, huyện Sơn Dương 20/03/2024
8 153/QĐ-BTP Quyết định Kế hoạch của Bộ Tư pháp thực hiện các văn bản, đề án về phổ biến, giáo dục pháp luật, tiếp cận pháp luật năm 2024 02/02/2024
9 92-HD/BTGTU Hướng dẫn Hướng dẫn tuyên truyền kết quả phát triển kinh tế - xã hội năm 2023; nhiệm vụ, giải pháp năm 2024 29/12/2023
10 124/KH-STP Kế hoạch Kế hoạch tổ chức tuyên truyền pháp luật lưu động và thi tìm hiểu pháp luật tại xã Đức Ninh, huyện Hàm Yên 18/12/2023
11 122/KH-STP Kế hoạch Kế hoạch tuyên truyền pháp luật lưu động và thi tìm hiểu pháp luật tại xã Trung Sơn, huyện Yên Sơn 13/12/2023
12 262/KH-UBND Kế hoạch Kế hoạch triển khai thi hành Luật phòng thủ dân sự 13/12/2023
13 89-HD/BTGTU Quyết định Hướng dẫn tuyên truyền về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường 12/12/2023
14 116/KH-STP Kế hoạch Kế hoạch Tuyên truyền pháp luật lưu động và thi tìm hiểu pháp luật tại xã Công Đa, huyện Yên Sơn 04/12/2023
15 256/KH-UBND Kế hoạch Tuyên truyền, hướng dẫn sử dụng dịch vụ công liên thông "Đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ Bảo hiểm y tế cho trẻ dưới 6 tuổi" và "Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hỗ trợ chi phí mai táng, trợ cấp mai táng phí" trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang 04/12/2023
16 114/KH-STP Kế hoạch Kế hoạch Tuyên truyền pháp luật lưu động và thi tìm hiểu pháp luật tại xã Hùng Lợi, huyện Yên Sơn 29/11/2023
17 109/KH-STP Kế hoạch Kế hoạch tuyên truyền pháp luật lưu động và thi tìm hiểu pháp luật tại xã Thành Long, huyện Hàm Yên 21/11/2023
18 89/KH-SNV Kế hoạch Tổ chức Hội nghị triển khai thi hành Luật Thi đua, khen thưởng năm 2022và tập huấn nghiệp vụ công tác thi đua, khen thưởng năm 2023 06/11/2023
19 102/KH-STP Kế hoạch Kế hoạch Tổ chức tuyên truyền pháp luật lưu động và thi tìm hiểu pháp luật tại xã Hồng Thái, huyện Na Hang 03/11/2023
20 102/KH-STP Kế hoạch Kế hoạch Tổ chức tuyên truyền pháp luật lưu động và thi tìm hiểu pháp luật tại xã Hồng Thái, huyện Na Hang 03/11/2023