Thứ Năm, ngày 11 tháng 8 năm 2022
Số - ký hiệu: 105/KH-UBND Ngày ban hành: 31/05/2022
Thể loại văn bản: Kế hoạch Cơ quan ban hành: UBND tỉnh Tuyên Quang
Lĩnh vực: Phổ biến, giáo dục pháp luật
Trích yếu: Thực hiện Chương trình “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnhTuyên Quang giai đoạn 2022 -2027”
File văn bản: Xem trực tuyến
File văn bản:

STTSố-KHThể loạiTrích yếuNgày BH
1 02/QĐ-BTC Quyết định Thành lập Ban Ra đề thi, Ban Xét giải, Tổ Thư ký giúp việc Ban Tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu về cải cách thể chế” 08/08/2022
2 01/TL-BTC Thể lệ Thể lệ cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu về cải cách thể chế” 06/08/2022
3 1081/QĐ-UBND Quyết định Thành lập Ban Tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu về cải cách thể chế" 05/08/2022
4 137/KH-UBND Kế hoạch Tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu về cải cách thể chế” 19/07/2022
5 125/KH-UBND Kế hoạch Tổng kết 10 năm thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2012 28/06/2022
6 615/STP-XDKTTHPL&PBGDPL Công văn Về việc tổng kết Chương trình phối hợp số 60/CTPH-BTP-HLHPNVN ngày 05/01/2018 giữa Bộ Tư pháp và Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam 23/05/2022
7 85/KH-UBND Kế hoạch Triển khai thực hiện Quyết định 407/QĐ-TTg ngày 30 tháng 3 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tổ chức truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật giai đoạn 2022-2027” 19/05/2022
8 1668/UBND-NC Công văn V/v đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn tỉnh 16/05/2022
9 1568/UBND-NC Công văn V/v tổ chức thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; đánh giá, công nhận cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022 10/05/2022
10 219/QĐ-UBND Quyết định Ban hành Quy chế hoạt động của Trang Thông tin điện tử Phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Tuyên Quang 19/04/2022
11 458/QĐ-BTP Quyết định Kế hoạch của Bộ Tư pháp thực hiện các Đề án về phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở năm 2022 28/03/2022
12 346/KH-HLG Kế hoạch Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2022 21/03/2022
13 745/BTP-PBGDPL Công văn V/v hướng dẫn thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; đánh giá, công nhận cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022 14/03/2022
14 651/UBND-NC Công văn V/v triển khai thi hành các Luật, Nghị quyết được thông qua tại kỳ họp thứ 2 và kỳ họp bất thường lần thứ nhất Quốc hội khóa XV 04/03/2022
15 01/KH-HĐPH Kế hoạch Kế hoạch hoạt động của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh năm 2022 28/02/2022
16 21/KH-UBND Quyết định Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022 21/01/2022
17 36/QĐ-BTP Quyết định Ban hành Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022 12/01/2022
18 07/STP-XDKTTHPL&PBGDPL Công văn V/v tuyên truyền, phổ biến pháp luật về tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống 05/01/2022
19 240/QĐ-STP Quyết định thành lập Tổ Thư ký giúp việc Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh 16/11/2021
20 14/BC-BTC Báo cáo Tổng kết Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống bệnh truyền nhiễm” 14/11/2021