Thứ Năm, ngày 29 tháng 2 năm 2024

CÔNG DÂN, DOANH NGHIỆP HỎI - CƠ QUAN CHỨC NĂNG TRẢ LỜI


Nhập cụm từ tìm kiếm:
Chọn lĩnh vực:
50x50
Đăng ký hộ tịch
+ Nội dung câu hỏi: Xin cho tôi hỏi 1 câu hỏi như sau. Gia đình tôi và gia đình vợ nhà tôi đều quê quán ở tỉnh thái bình. Nay lên tỉnh tuyên quang sinh sống đã lâu. Từ đời ông bà. Và chúng tôi đc sinh ra và lớn lên ở tỉnh tuyên quang. Nay chúng tôi kết hôn và vẫn sịn sống tại tỉnh tuyên quang. Vậy chúng tôi muốn khai quê quán cho con chúng tôi là tỉnh tuyên quang có được không?
50x50
Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2012
+ Nội dung câu hỏi: Tại khoản 4, Điều 126 Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2012 quy định: "Đối với tang vật, phương tiện vi phạm hành chính quá thời hạn tạm giữ nếu người vi phạm không đến nhận mà không có lý do chính đáng hoặc trường hợp không xác định được người vi phạm thì người ra quyết định tạm giữ phải thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng và niêm yết công khai tại trụ sở cơ quan của người có thẩm quyền tạm giữ; trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày thông báo, niêm yết công khai, nếu người vi phạm không đến nhận thì người có thẩm quyền phải ra quyết định tịch thu tang vật, phương...

Tổng số: 3 | Trang: 1 trên tổng số 1 trang