Thứ Hai, ngày 17 tháng 6 năm 2024
Số - ký hiệu: 09/2024/QĐ-UBND Ngày ban hành: 22/05/2024
Thể loại văn bản: Quyết định Cơ quan ban hành: UBND tỉnh Tuyên Quang
Lĩnh vực: Văn bản
Trích yếu: Quyết định bãi bỏ 06 Quyết định quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang ban hành thuộc lĩnh vực Công Thương
File văn bản: Xem trực tuyến
File văn bản:

STTSố-KHThể loạiTrích yếuNgày BH
1 10/2024/QĐ-UBND Quyết định Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang ban hành 24/05/2024
2 129/QĐ-UBND Quyết định Phê duyệt Danh mục xây dựng quyết định quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh năm 2024 05/02/2024
3 77/QĐ-UBND Quyết định Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành hết hiệu lực toàn bộ và một phần 27/01/2024
4 278/KH-UBND Kế hoạch Công tác xây dựng, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang năm 2024 31/12/2023
5 257/KH-UBND Kế hoạch Kế hoạch triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công an nhân dân; Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang 04/12/2023
6 117/QĐ-UBND Quyết định Phê duyệt Danh mục xây dựng quyết định quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh năm 2023 27/02/2023
7 478/BTP-KTRVB Công văn Về việc nghiên cứu, tổ chức thực hiện Thông tư số 09/2023/TT-BTC 16/02/2023
8 4823/UBND-NC Công văn Về việc kiểm tra văn bản QPPL có liên quan đến lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo 19/11/2022
9 51/BC-UBND Báo cáo Kết quả rà soát văn bản quy phạm pháp luật do HĐND, UBND tỉnh Tuyên Quang ban hành triển khai định danh và xác thực điện tử; tích hợp thông tin các giấy tờ cá nhân của công dân trên thẻ căn cước công dân và ứng dụng VNEID 18/04/2022
10 929/STP-XDKTTHPL&PBGDPL Công văn V/v rà soát, hệ thống hóa quy phạm pháp luật do HĐND, UBND tỉnh ban hành nhiệm kỳ 2016-2021 20/08/2021
11 113/KH-UBND Kế hoạch rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành nhiệm kỳ 2016-2021 29/07/2021