Thứ Bảy, ngày 21 tháng 5 năm 2022
Số - ký hiệu: 929/STP-XDKTTHPL&PBGDPL Ngày ban hành: 20/08/2021
Thể loại văn bản: Công văn Cơ quan ban hành: Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang
Lĩnh vực: Văn bản
Trích yếu: V/v rà soát, hệ thống hóa quy phạm pháp luật do HĐND, UBND tỉnh ban hành nhiệm kỳ 2016-2021
File văn bản: Xem trực tuyến
File văn bản: