Thứ Bảy, ngày 21 tháng 5 năm 2022
Số - ký hiệu: 51/BC-UBND Ngày ban hành: 18/04/2022
Thể loại văn bản: Báo cáo Cơ quan ban hành: UBND tỉnh Tuyên Quang
Lĩnh vực: Văn bản
Trích yếu: Kết quả rà soát văn bản quy phạm pháp luật do HĐND, UBND tỉnh Tuyên Quang ban hành triển khai định danh và xác thực điện tử; tích hợp thông tin các giấy tờ cá nhân của công dân trên thẻ căn cước công dân và ứng dụng VNEID
File văn bản: Xem trực tuyến
File văn bản: Tải về